Nasi dentyści

Systematycznie uczestniczą w specjalistycznych kursach i konferencjach naukowych.